Pôžičky a ich široká ponuka

Pôžičky alebo aj úvery, sú finančné produkty, ktoré ponúkajú bankové a nebankové spoločnosti a akýkoľvek typ tohto produktu je dostupný aj na webe. Po kliknutí na odkaz sa nielenže dozviete všetky detaily o jednotlivých typoch produktov, ale môžete o nich aj rovno požiadať. V tomto článku si stručne povieme, čo sú to za produkty, kde sa s nimi môžete stretnúť a predstavíme si aj ich základné delenie. Niektoré typy sú dnes veľmi diskutované – príklad.

Skúste širokú pôžičkovú ponukuKde ich hľadať a ako o nich požiadať?

Pôžičky môžete hľadať na dvoch miestach, a to online na internete alebo osobne niekde v meste. Spôsobov požiadania je však hneď viacero, konkrétne štyri. Ako prvé sa vyvinuli osobné a telefonické žiadosti, ktoré sú charakteristické tým, že na ich realizáciu potrebujete obetovať viac času a v prípade telefonátu aj peňazí. Ak chcete zistiť, či máte viac možností, budete potrebovať aj hodiny prípadne dni času.

Inými možnosťami požiadania, s ktorými začali práve nebankové spoločnosti, sú pôžičky online a cez sms. Práve online spôsob sa zaraďuje k najrýchlejšej a najpohodlnejšej možnosti, pretože vďaka nemu môžete všetko vybaviť odkiaľkoľvek a kedykoľvek, to znamená aj z domu nad ránom. Nemusíte sa prispôsobovať otváracej dobe jednotlivých pobočiek ani callcentra. Žiadosti sú vybavované veľmi rýchlo, v prípade špeciálnych produktov aj do niekoľkých minút. Stačí vypísať jeden formulár a odoslať ho.

Predtým, ako požiadate o tento finančný produkt online, si môžete pomocou úverovej kalkulačky zistiť, či sa vám oplatí, pretože vám vie vypočítať presné hodnoty niektorých údajov, ako sú úrok, LTV, mesačná splátka vzhľadom na dobu splácania, akú si určíte, celková splatená suma a rozdiel medzi požičanou a splatenou sumou.

Pôžičky cez sms patria k najmenej komfortným spôsobom požiadania, pretože vypisovanie žiadosti v telefóne býva pomalé a vybavovanie žiadosti sa môže natiahnuť aj na niekoľko dní, hoci suma, o ktorú žiadate, je relatívne nízka. K nevýhodám tohto spôsobu sa zarátava aj to, že niektorí pokytovatelia požadujú online registráciu ešte predtým, ako cez mobil požiadate o tento produkt, ale aj to, že niektorí si účtujú skutočne vysoké poplatky za sprostredkovanie finančnej pomoci.

Úroková sadzba, RPMN

Úrok je niečo, čomu sa určite nevyhnete, nech žiadate o hocakú sumu. No predsa sa stáva, že nebankové spoločnosti spustia akciu, pri ktorej si môžete požičiavať bezúročne. To sa však týka len nižších súm, do cca 150-300 eur. Ak by ste nevedeli, čo úrok je, ide o číslo uvedené v percentách, ktoré určuje, koľko navyše zaplatíte za finančný produkt, ktorý vám bol sprostredkovaný. Hodnoty nie sú stále. Podľa sumy pôžičky sa môžu pohybovať od 0 – 35%. Môžete sa stretnúť aj s vyššími hodnotami, no to vám bude naznačovať, že asi nepôjde o výhodný produkt.

Ďalším údajom, podobným úroku, je RPMN alebo aj ročná percentuálna miera nákladov, ktorá vyznačuje percento celkovej preplatenej sumy po dobu jedného roka splácania. Zahŕňa aj úrokovú sadzbu a iné poplatky s produktom spojené, preto býva vyššie než je úrok.

S týmto návodom si budete vybraťKonkrétne typy a ich splatná doba

Možno sa nezdá, ale slovo „pôžičky“ je tak široký pojem, že si ho treba konkretizovať a rozdeliť na drobnejšie. Obsahuje v sebe totiž viacero produktov, ktoré vám môžu pomôcť pri zisťovaní toho, čo (aký produkt) vlastne hľadáte.

Pôžičky ihneď do 24 hodín sú nebankové produkty, ktoré sú dostupné širokej verejnosti, napr. aj pre nezamestnaných, pre dôchodcov, pre ženy materskej atď., ktorí hľadajú ľahšie získateľné produkty, ktoré sú k dispozícii napr. bez dokladovania príjmu, bez ručenia, bez registra atď. Vedia vám expresne rýchlo poskytnúť sumu až do 350 eur, niektorí aj do 500 eur. Väčšinou celý proces vybavovania trvá do 24 hodín, no v špeciálnych prípadoch sa k peniazom môžete dostať už 10 minút po schválení žiadosti. Splatnosť tohto produktu býva do 30 dní a jeho úrok do 30%.

Rýchle pôžičky na účet zaraďujeme aj medzi bankové, aj medzi nebankové produkty, no ich získanie bude náročnejšie vzhľadom na to, že poskytujú vyššie sumy (aj do 5 000 eur). Treba počítať s tým, že kontrole registra sa nevyhnete, rovnako ako sa nevyhnete dokladovaniu príjmu. Výnimky však nevylučujeme. Vybavovanie tohto produktu trvá väčšinou do 4 dní a splácanie môže byť aj niekoľkoročné. Úroková sadzba je medzi oboma poskytovateľmi veľmi podobná, väčšinou tiež do 30%.

Klasické pôžičky (spotrebné úvery, hypotéky) sú produktmi oboch typov spoločností a sú určené na väčšie projekty, keďže vedia svojim žiadateľom sprostredkovať až do 200 000 eur. Vybavovanie môže presiahnuť aj 14 dní a takisto podmienky na ich získanie budú oveľa náročnejšie. Ručenie nehnuteľnosťou je v tomto prípade povinnosť. Doba splácania sa však môže natiahnuť aj na 30 rokov. Rozdiel medzi nebankovými a bankovými spoločnosťami je v tomto prípade markantnejší, pretože úroková sadzba je v súčasnosti bližšie k 0% práve v bankách, v nebankovkách je to väčšinou nad 10%.

Z vyššie menovaného nám vyplýva, že ak hľadáte špeciálne produkty, napr. pôžičky bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia či pre nezamestnaných, dôchodcov, ženy na materskej, študentov atď. mali by ste sa hneď obrátiť na nebankové spoločnosti, pretože s takýmito požiadavkami v žiadnej banke nepochodíte.

Ak chcete čo najvýhodnejšie pôžičky, získate ich práve online spôsobom a viac o nich sa môžete dočítať aj v inom článku.

PZP a dopravná nehoda. Viete na čo máte nárok?

Povinné zmluvné poistenie je, ako už z názvu vyplýva, záväzné a to pre všetkých držiteľov motorových vozidiel, motocyklov, prípojných vozíkov či iných špeciálnych vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich cestných komunikáciách. Pre uľahčenie tejto povinnosti poisťovne umožňujú aj uzatvorenie PZP online. Rôzni poskytovatelia taktiež ponúkajú na svojich stránkach aj nástroj PZP kalkulačka, ktorý rýchlo a jednoducho porovná všetky dostupné ponuky na trhu.

Čím viacej parametrov, tým presnejší výpočetJe PZP kalkulačka naozaj spoľahlivá?

Viacerí ľudia stále nemajú veľkú dôveru v moderné technológie a preto nedôverujú ani uzatvoreniu povinného zmluvného poistenia online. Boja sa predovšetkým, či dostanú všetky relevantné informácie alebo či cez internet nedostanú vyššiu cenu poistky, ako by vyjednali na pobočke. Pokiaľ aj vy patríte k takýmto váhavcom, môžeme vás ubezpečiť, že cena, ktorú vám vypočíta PZP kalkulačka bude totožná s cenou, ktorú by vám ponúkli aj v poisťovni. Nečaká na vás žiaden rozdiel. Aj keď sa nemôžeme zaručiť za všetkých poskytovateľov, ak uzavriete online poistenie na uzavripzp.sk, nemáte sa určite čoho báť. Musíte si ale dávať veľký pozor pri vypĺňaní všetkých údajov, na základe ktorých sa stanovuje cena povinnej poistky. Za to ste zodpovedný len vy sám. V prípade vypĺňania technických údajov majte pri sebe vždy aj technický preukaz vozidla, z ktorého údaje opíšete. Ak by ste odhalili nejakú chybu, máte čas urobiť nápravu a nahlásiť to neskôr poisťovni. Ak by ste však ešte poistku nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo už so správne vyplneným formulárom.

Viete ako postupovať, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody?

Často krát sa stáva, že v prípade, ak sa niekto stane účastníkom dopravnej nehody, zrazu nevie ako má postupovať. Je to určite spôsobené aj stresom. Preto sme sa rozhodli dať vám aspoň krátky návod, aby ste neboli neskôr zaskočení. Ako prvé by ste mali zabezpečiť miesto nehody. V prípade, že si to situácia vyžaduje samozrejme podajte prvú pomoc, resp. privolajte na miesto záchranárov. Ďalej sa musíte dohodnúť s ďalšími účastníkmi nehody, či je potrebné kontaktovať políciu alebo sa viete dohodnúť aj tak. Políciu by ste mali privolať v prípade, ak sa neviete dohodnúť na zavinení škody, ani na jej priebehu, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, taktiež ak vinník nehody nie je známy, čiže vodič nezastavil vozidlo alebo nepreukázal svoju totožnosť a pod. Taktiež je nutné kontaktovať políciu, ak dôjde pri nehode k zraneniu alebo úmrtiu, ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb alebo ak hmotná škoda prevyšuje sumu 3990 eur.

Ak sa však jedná len o menšiu nehodu, pri ktorej sa s druhým účastníkom dokážete dohodnúť hneď aj na jej zavinení, policajnú hliadku volať nemusíte, stačí, ak spíšete dohodu o zavinení nehody. Na to existuje samostatné tlačivo pod názvom Správa o nehode. Ak by ste toto tlačivo nemali pri sebe, mali by ste si poznamenať údaje ako meno a priezvisko vodiča, typ a ŠPZ vozidla a názov poisťovne, u ktorej je vinník poistený. Dobré by bolo aj spísať krátky popis nehody s určením dátumu, času a miesta nehody. Ak existujú aj nejakí svedkovia nehody, poznamenajte si pre istotu aj ich údaje.

Posledným krokom by malo byť ohlásenie tejto poistnej udalosti poisťovni. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade, ak sa stala na území Slovenskej republiky a do 30 dní,  ak sa nehoda stala v zahraničí.

Do akej výšky uhradí poisťovňa škodu?

Keď už viete, ako postupovať pri dopravnej nehode, mali by ste si byť aj vedomí toho, koľko vám môže poisťovňa uhradiť. Pretože poistné krytie má samozrejme svoje limity. Všetky tieto údaje by ste mali mať uvedené aj v uzatvorenej poistnej zmluve. Tieto limity však určuje zákon a platia teda pre všetky poisťovne rovnako. Pri náhrade za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených je limit poistného krytia 5 000 000 eur. Za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených je to 1 000 000 eur.

Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

poisťovňa mnohokrát hľadá kľučky prečo nezaplatiť za poistnú udalosťPoisťovňa však za vás nemusí vždy škodu uhradiť

Existujú však aj okolnosti, kedy vám poisťovňa odmietne škodu uhradiť. Naštudujte si preto aj to, za akých podmienok nemáte nárok na poistné plnenie. Vo všeobecnosti sú si tieto podmienky podobné u všetkých poskytovateľov a týkajú sa porušení základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke. Pokiaľ by ste viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok, tak samozrejme nemáte nárok na preplatenie škody. To isté platí, ak bolo vozidlo použité na trestnú činnosť alebo ak vozidlo viedla osoba, ktorá nemá platné vodičské oprávnenie.

Výluka z poistného krytia sa týka samozrejme poškodenia vozidla vinníka, PZP je totiž primárne určené na odškodnenie iného vodiča. Taktiež ak ide o škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám, ktoré s ním v dobe vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti, v prípade, že škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť je nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, ak sa jedná o škodu vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla, ak ide o škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou alebo ak sa jedná o škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou. Medzi netradičnejšie dôvody na neuhradenie škody na vozidle patrí napr. ak škodu spôsobil pretekár alebo súťažiaci účastník pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, alebo ak ide o poškodenie, ktoré vzniklo prevádzkou vozidla pri teroristickom čine, vojnovej udalosti, zemetrasení či úniku jadrovej energie, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmito udalosťami.

Pôžičky aj bez dokladovania vášho príjmu

Nerobte si žiadne starosti, ide to aj bez dokladovania príjmuPočuli ste o niekom, kto dostal pôžičku aj bez potvrdenia o príjme, no vy takú ponuku neviete za žiadnu cenu nájsť? Tak v tomto článku sa budeme venovať presne tomu, či je vôbec možné ju nájsť, sumy, o aké je možné za tejto podmienky požiadať, o dobe splatnosti prípadne iných kritériách s týmto finančným produktom spojené.

Ide len o mýtus?

Nemôžeme povedať, že pôžičky bez dokladovania príjmu sú mýtus, hoci je pravda, že v minulosti (v blízkej minulosti, ešte v 2015) bolo ponúk oveľa viac. No ak takú ponuku potrebujete, nemusíte sa obávať, že už nikde nie je dostupná, pretože v súčasnosti ju môžete stále nájsť v niektorých spoločnostiach alebo aj u jednotlivcov. My sa však budeme venovať tým spoločnostiam, pretože jednotlivci svoje služby väčšinou neponúkajú oficiálne.

Kto ich ponúka?

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú nebankové. To znamená, že sú dostupné jedine a len u nebankových spoločností. Všetky banky požadujú dokladovanie rôznych vecí, čiže by ste zbytočne dúfali, že vám tam s touto požiadavkou pomôžu. U nebankových inštitúcií je to ináč, hoci podľa zákona by mali všetky spoločnosti požadovať dokladovanie príjmu. Niektoré spoločnosti sú však zástancami rebélie a pôžičky bez dokladovania príjmu získate aj online.

Ako požiadať?

O pôžičky bez dokladovania príjmu môžete požiada online, telefonicky alebo cez sms. Ako ste si mohli všimnúť, možnosť osobného požiadania vám je odoprená, pretože nebankové spoločnosti nemajú vo zvyku mať kamenné pobočky. Ak majú, je to skutočne veľmi zriedkavé, ale to neznamená, že pri požiadaní vám peniaze dajú hneď. Opäť je tam istá čakacia doba. Z ostatných spôsobov si každý môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. My sme zástancami online metódy, pretože je neosobná, anonymná, bezplatná a hlavne rýchla. Žiadosti cez sms by pre vás mohli predstavovať veľké straty, pretože ich poskytovatelia si účtujú vysoké poplatky.

Nečakajte zbytočne dlho na Vaše peniazeKedy ich dostanem?

Ak je pre vás podstatná doba dodania peňazí na váš účet, zmienime sa o dvoch základných typoch tohto finančného produktu. Podľa doby dodania a rýchlosti vybavenia rozlišujeme „rýchle“ pôžičky bez dokladovania príjmu a ich variant „ihneď do 24 hodín“. Už ste si možno domysleli, ktorá z týchto dvoch možností bude rýchlejšia, áno je to práve možnosť číslo dva, ktorá evokuje, že peniaze môžete mať na účte skutočne ihneď, do 24 hodín, prípadne do 10 minút od schválenia žiadosti. Prvý typ tohto finančného produktu môže mať dlhší priebeh, väčšinou je to do 7 dní, no závisí to od toho, ako požiadate. Dlhšia čakacia doba je práve pri sms žiadostiach.

Rýchle, ale aj pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď do 24 hodín sú dostupné aj online. Ak vám ide o čo najrýchlejšie získanie čiastky, zvoľte si online žiadosť.

Koľko si za tejto podmienky môžete požiadať?

Suma, ktorú vám pôžičky bez dokladovania príjmu ponúkajú, je variabilná podľa toho, koho žiadate. Vo všeobecnosti je to však do 350 – 500 eur, pokiaľ vám ide o nižšie čiastky. Požiadať môžete už o miniatúrne čiastky, napr. aj 20 eur. Ak by ste potrebovali vyššie sumy, máte možnosť využiť americkú pôžičku, ktorá síce poskytuje vysoké sumy, ale je potrebné spĺňať veľmi náročné podmienky a treba počítať aj s tým, že pri splácaní asi aj veľa preplatíte.

Ako dlho je potrebné splácať?

Splatná doba sa tak isto mení podľa toho, koho žiadate a o akú sumu žiadate. Pri nižších sumách je to maximálne 30 dní, niekedy aj menej. Pri vysokých sumách to môžu byť aj mesiace prípadne roky. Pri splácaní by ste mali k výslednej suma resp. k mesačným splátkam pripočítať aj úrokovú sadzbu, ktorá sa v tomto konkrétnom prípade pohybuje medzi 20-30%. Všetko si však naštudujte predtým, ako sa oficiálne do niečoho pustíte, pretože v niektorých prípadoch, podotýkame že neserióznych, s ktorými nespolupracuje, môžete preplatiť aj niekoľko násobok požičanej sumy. Aby ste sa nedostali do problémov, všetky ponuky si dobre prečítajte.

Niektorí si myslia, že pokiaľ žiadajú o pôžičky bez dokladovania príjmu online, tak sa nemôžu žiadnemu inému kritériu. To je však omyl, pretože online môže získať vrátane tejto podmienky aj finančný produkt bez registra a bez ručenia nehnuteľnosťou.

Bez registra

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra patria k najčastejšie žiadaným a vyhľadávaným variantom tohto finančného produktu. Sú veľmi dobrým riešením pre tých, ktorí mali nejaké problémy s ich predchádzajúcimi záväzkami tohto typu, hlavne v splácaní. To ich dostalo na tzv. bankový register, kde je presne poznačené, že táto osoba je nedôveryhodná. Našťastie nie všetky inštitúcie tento register kontrolujú, za to všetky banky áno.

Bez ručenia nehnuteľnosťou

Nemusíte sa báť, že ak žiadate o malú sumu, tak že poskytovatelia pôžičky bez dokladovania príjmu od vás budú požadovať ručenie nehnuteľnosťou. To môže nastať iba vtedy, ak žiadate o vysoké sumy a vtedy ide o štandardný spôsob alebo ak žiadate nejakú podvodnú úžernícku firmu. V takom prípade si určite nepožičiavajte, pretože kvôli 500 eurám sa pripraviť o strechu nad hlavou by bolo z vašej strany veľmi nezodpovedné.

Ako ste sa mohli dočítať, pôžičky bez dokladovania príjmu sú stále dostupné, hoci v menšej miere, než predtým, o čom vás presvedčí aj tento článok na cas.sk, ktorý vám potvrdí aj to, že najrýchlejšie ich získate online.